Ansvar

Advokatfirmaet er ansvarlig for den rådgivning, vi leverer i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Advokatfirmaet er ansvarsforsikret efter de regler, der gælder for advokaters virke. Advokatfirmaetet er ansvarsforsikret i HDI Gerling Fosikring, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Ghiladi Advokater hæfter ikke for rådgivere og leverandører

Advokatfirmaets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som advokatfirmaet har henvist klienten til.

Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere hæfter heller ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som advokatfirmaet efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.