Honorar

Advokatfirmaet fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang herunder

 • arbejde uden for normal arbejdstid
 • den interesse, sagen repræsenterer for klienten
 • værdien af advokatfirmaets ydelser
 • det ansvar, der er forbundet med opgaven
 • sagens kompleksitet
 • det opnåede resultat

I sager hvor en advokat er beskikket, fastsætter retten honoraret.

Omkostninger forbundet med løsning af opgaven

 • gebyrer
 • rimelige rejse- og opholdsudgifter
 • forplejning
 • større kopierings-og forsendelsesudgifter
 • eksterne transmissionsudgifter

Ghiladi Advokater oplyser om honorarets størrelse på forhånd

Når vi går i gang med en opgave, oplyser vi størrelsen på honoraret, hvis klienten efterspørger det – og hvis der er muligt ud fra opgavens karakter.
Hvis advokatfirmaet ikke kan oplyse om honoraret på forhånd, vil vi oplyse den måde, vi beregner honoraret på – f.eks. de timepriser advokatfirmaet anvender.
I forbrugerforhold giver advokatfirmaet klienten oplysninger om honoraret, inden vi begynder på arbejdet.

Fakturering og betalingsbetingelser

Normalt fakturerer vi, når opgaven er udført. Der kan kræves forudbetaling af større eksterne omkostninger eller a conto honorar.
Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.