Thomas K. GhiladiMit navn er Thomas Kaehne Ghiladi, og jeg blev uddannet advokat i februar 2002.


Jeg har en bred uddannelse som advokat, men har i de seneste 17 år specialiseret mig inden for retsområderne erstatningsret og familieret.

Inden for sagsområdet familieret har jeg specialiseret mig i forældremyndighedssager og tvangsanbringelsessager.

I dag arbejder jeg udelukkende med børnesager, og er derfor altid opdateret med de nyeste viden og praksis på området.


Jeg:

  • har meget stor proceserfaring, hvilket betyder, at jeg ofte går i Retten og fremfører mine klienters synspunkter.
  • har således Møderet for Højesteret, hvilket er den øverste domstol i Danmark.
  • er også uddannet mediator, hvilket betyder, at jeg er certificeret i udenretlig konfliktløsning.
  • skal understrege, at det er vigtigt, at du vælger den rigtige advokat, der har erfaring med og er specialist i tvangsanbringelsessager.

Tillid til din advokat er helt afgørende, også i disse sager.

Stil derfor krav til dit valg af advokat.


Kontakt mig derfor, hvis du har brug for et godt råd eller bistand i forbindelse med en tvangsanbringelsessag.

Det koster ikke noget at sende mig en e-mail på tkg@ghiladi.dk eller at ringe mig op på mobil nr. 20 42 52 71.